Om Hjärtsäkra

Hjärtsäkra AB är din naturliga samarbetspartner när det gäller utbildning inom Första Hjälpen (L-ABC), HLR (Hjärt-lungräddning) och
D-HLR (användandet av en hjärtstartare). Vi erbjuder även utbildning i brandskydd samt kris och bemötande.

Vi har vårt säte i Jönköping, men arbetar med hela Sverige som arbetsfält. Vi levererar utbildningar med kvalitet och omsorg och vår ambition är att du som anlitar oss skall få en gedigen kunskap om, och handlingskraft att agera, när det oväntade och många gånger obehagliga händer, att en arbetskamrat, nära anhörig eller ett barn plötsligt drabbas!

Samtliga utbildare är verksamma specialistsjuksköterskor inom ambulans, barnakuten samt psykiatrin. Därför kan vi alltid statuera exempel från verkligheten som ytterligare förstärker åhörarens intryck. Våra sjukvårdsutbildingar utgår från riktlinjer från HLR-rådet.  Alltid när man talar om akutsjukvård eller brand är tiden en väldigt viktig faktor, att snabbt agera är ”livsviktigt”. Därför brinner vi för att nå ut med vår kunskap så att fler liv kan räddas!

Kom ihåg att din personal kanske är din allra viktigaste investering!

Hjärtsäkra AB - Livräddande kompetens!

Våra medarbetare och instruktörer

Daniel Alnervik

Daniel Alnervik

VD / Ägare

Anders Sandberg

Anders Sandberg

Försäljningschef / Ägare

Håkan Röstedal

Håkan Röstedal

Säljare

Joacim Boberg

Joacim Boberg

Säljare