Krisplanering: kursupplägg

God krisplanering ger ett tidigt och adekvat bemötande vid kris, vilket underlättar krisbearbetningen och kan påskynda återhämtningen för den drabbade

Vad har ert företag för beredskap vid kris? Behöver ni hjälp med att utarbeta eller uppdatera er krisplan? Krisplanering är något som alla företag enligt lag måste ha. Vi hjälper er gärna med att utveckla en krisplan samt utbilda företagsledningen i kris och konflikthantering.

Krisstödets kärna handlar om att organisera och förbereda rätt personer att göra rätt saker vid rätt tillfälle. Syftet är att minimera emotionella, fysiska och ekonomiska skador för den enskilda individen, företaget och dess kunder. Ledarskap och en fungerande organisation är ovärderligt – rätt hanterat stärks lojaliteten gentemot företaget och arbetsgruppen.

Våra utbildare är specialistsjuksköterskor i psykiatri och har lång erfarenhet av att möta människor vid olika typer av krisreaktioner och jobbar även administrativt med utformning av rutiner och riktlinjer inom Jönköpings län landsting. Allt material under utbildningen baseras på vedertagen och evidensbaserad forskning.

Bokningsförfrågan

Använd formuläret nedan för att skicka en bokningsförfrågan.
Det går bra att kontakta oss direkt på info@hjartsakra.com eller telefon 036-370900.

Räkna ut 8 plus 2.