Krisutbildning: kursupplägg

Bakgrund:

Livet balanserar ibland på en skör tråd och plötsligt händer det som inte får hända. Dödsfall, sjukdom, hot eller bedrägerier på arbetsplatsen – det är händelser man helst undviker att fundera på. Men kriser kan uppstå var och när som helst och om man blir drabbad är det oerhört mycket värt med en bra beredskap.

En krisreaktion är kroppens naturliga försvar och är alltså en normal reaktion på en onormal händelse. Att rätt personer gör rätt saker vid rätt tillfälle i samband med en kris kan göra enorm skillnad i det efterföljande krisbearbetningsförloppet och påskynda återhämtningen.

Ledarskap är ovärderligt – rätt hanterat stärks lojaliteten gentemot företaget och arbetsgruppen.

Krisstödets kärna:

Att organisera och förbereda rätt personer att göra rätt saker vid rätt tillfälle.

Syfte:

Att minimera emotionella, fysiska och ekonomiska skador för individen, företaget och dess kunder.

Kursens innehåll:

 1. Krisnivåer 
  • Individuell kris
  • Lokal/grupp kris
  • Organisatorisk kris
  • Katastrof
 2. Kriskunskap
 3. Krisperspektiv – utgångspunkter
 4. Reaktioner i kris
 5. Faktorer som påverkar krisreaktioner
 6. Stressorer
 7. Krisens förlopp
  • Chockfas
  • Reaktionsfas
  • Bearbetningsfas
  • Nyorienteringsfas
 8. Stressreaktioner
  • Fysiska/Psykisk
 9. Lagrum
 10. Försvarsmekanismer
 11. Råd till den drabbade
 12. Stöd i kris/akut kris
 13. Stressreaktioner ledare
 14. Emotionell första hjälpen
 15. Avlastningssamtal/debriefing
 16. Organisationens betydelse
 17. Chefsstödets betydelse/avsaknad av chefsstöd
 18. Modern krishantering

”att mötas i vår sårbarhet som människor, med den gemensamma förståelsen att rollerna när som helst kan vara de omvända”

Tidsåtgång:

Tidsåtgång Upplägg
3 tim krisutbildning – att bemöta en människa i kris
4 tim krisutbildning inkl. workshops. Dessa innehåller fallbeskrivningar med diskussion.

Pris:

Pris Upplägg
Kontakta oss för offert! krisutbildning – att bemöta en människa i kris
Kontakta oss för offert! krisutbildning inkl. workshops. Dessa innehåller fallbeskrivningar med diskussion.

Våra utbildare:

Samtliga våra instruktörer är specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård, akutsjukvård och psykiatri och har mångårig erfarenhet av att bemöta människor i olika krissituationer.

Bokningsförfrågan

Använd formuläret nedan för att skicka en bokningsförfrågan.
Det går bra att kontakta oss direkt på info@hjartsakra.com eller telefon 036-370900.

Addera 3 och 5.