Hot och våld - bemötande och lugnande strategier

Bakgrund

I många yrken finns risker om hot och våld. Skolan, polisen, ordningsvakter, personal inom sjukvård, kriminalvård, servicepersonal inom nöjesbranchen, äldreomsorgen, kollektivtrafiken, taxichaufförer mm. I den här utbildningen får du både teoretisk och praktisk träning i hur du bemöter och hanterar hotfulla situationer. Du får också träna självförsvar som du kan behöva om situationen inte går att lösa på annat sätt.

Genomförande

Utbildningen utgår ifrån individens perspektiv och skapar ett gränsöverskridande förhållningssätt som går på djupet med både övergripande värdegrundsfrågor men även bemötande och förhållningssätt till hot och våld, personalen och den egna organisationen.

Upplägg

Utbildningen är uppdelad i en teoretisk del och en praktisk del och ungefär lika vikt läggs vid båda delarna. Den teoretiska delen är uppbyggd av kapitel som tillsammans instruktörerna och deltagarnas egna berättelser skapar underlag för reflektion och diskussion. Den praktiska delen är indelad i olika moduler där man lugnt och försiktigt tillsammans går igenom tekniker såsom att komma loss från fasthållningar eller att på ett etiskt och professionellt sätt utöva tvångsåtgärder. Grundprincipen är att inte tillfoga smärta, att skapa minsta möjliga obehag samt mesta möjliga trygghet samt att undvika skador både hos angripare och personal.

Syfte

Syftet med utbildningsprogrammet är att skapa bra förutsättningar för en bra arbetsmiljö i ofta konfliktfyllda situationer. Utbildningen tar upp metoder för och kring resonemang kring konflikthantering, krisbemötande, etik, kommunikation och självskydd. Ledordet är respekt och att bemöta andra som du själv vill bli bemött.

Kursens innehåll

Teoridelen:

  • aggressivitet teori
  • lugnande strategier
  • gränssättning
  • samarbete
  • fysiska interventioner
  • riskbedömning
  • uppföljning

Fysiska tekniker

  • skyddstekniker
  • komma loss tekniker

 

”Ingen är född våldsam-men vi är alla födda med en kapacitet”

Tidsåtgång och pris

Tidsåtgång Pris
4 timmar Kontakta oss för offert!

Vår personal

Samtliga våra instruktörer är specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård, akutsjukvård och psykiatri och har mångårig erfarenhet av att bemöta människor i olika krissituationer.

Bokningsförfrågan

Använd formuläret nedan för att skicka en bokningsförfrågan.
Det går bra att kontakta oss direkt på info@hjartsakra.com eller telefon 036-370900.

Räkna ut 6 plus 7.