Hjärtsäker Zon

I september 2015 lanserades en ny svensk standard (SS 280.000:2015) av Swedish Standard Institutes (SIS). Denna standard har tagits fram för att underlätta för både köpare och leverantör. Olika utbildare och säljare har under lång tid sagt olika till köpare om vad som gäller. Denna standard reglerar såväl placering, uppmärkning, tid till defibrillering, registrering i hjärtstartarregistret, relevant utbildning, larmplan samt service. Hjärtsäkra AB följer denna standard och certifierar enligt den. statistik visar att bara 25 procent av de hjärtstartare som finns på plats vid ett hjärtstopp används. Analysen av detta är att utbildning är nödvändig för att känna trygghet i att använda en hjärtstartare i ett skarpt läge. Risken är alltså stor att den blir "hängande på väggen" om man inte regelbundet får träna på hjärtstoppsituationer. Detta är olyckligt då vi vet att en tidig strömstöt (inom 3 minuter) ger en överlevnad på över 80 procent. Väntar vi på ambulans (10-12 min i snitt) så är överlevnaden endast ca 10 procent. Många svenska företag arbetar regelbundet med att standardisera och certifiera sin verksamhet. Företag som uppfyller samtliga kriterier för denna standard erhåller ett certifikat. Regelbunden utbildning är ett krav för att bli certifierad. Utbildningen följer de riktlinjer som Svenska HLR rådet tagit fram. 

Kontakta oss om ditt företag eller organisation vill vara en "Hjärtsäker Zon"