Brandutbildning: kursupplägg

Bakgrund:

Vår brandskyddsutbildning riktar sig till alla, såväl företag och organisationer som privatpersoner. Kursen följer Arbetsmiljöverkets krav och rekommendationer i AFS 1999:7 där Arbetsgivare är skyldiga att tillhandahålla utbildning och förutsättningar för sina arbetstagare att klara av en nödsituation och Första Hjälpen.

Kursbeskrivning:

Deltagaren får grundläggande kunskap i brandskydd både teoretiskt och praktiskt. Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska vi regelbundet arbeta med vårt brandskydd. Både privatpersoner och företag har ett ansvar för att de har ett tillräckligt bra brandskydd. Om en brand uppstår går det ofta väldigt fort och när brandmännen är framme kanske det är för sent. Genom att du har kunskap och kan agera snabbt kan du förhindra en brand eller bromsa brandförloppet.

Upplägg och mål med utbildningen:

Målet i vår brandskyddsutbildning är att ge grundläggande kunskaper i brand och utrymning för att på Ert företag, organisation eller förening skapa en högre beredskap inför en eventuell brand eller annan orsakad utrymningssituation.

I kursen kan du bland annat få lära dig hur brand uppstår och vilka risker som finns i din miljö. Utöver det får du även lära dig hur du varnar andra, räddar nödställda och larmar 112.

 All övningsmaterial som används under utbildningen ingår.

Kursens innehåll:

Vår studieplan för denna kurs går att skräddarsy tillsammans med oss beroende på vilka önskemål och förutsättningar Ni har på Ert företag.

Lagstiftning och SBA

 1. Lagstiftningar
 2. Lagen om skydd mot olyckor – LSO
 3. Genomgång av larmrutiner och handlingsplan på Er arbetsplats eller förening

Brandkunskap

 1. Hur uppstår en brand – ”Brandtriangeln”
 2. Brandförlopp
 3. Bedömningar
 4. Agerande
 5. Genomgång av olika släckredskap samt de som finns på Er arbetsplats eller förening

Brandförebyggande åtgärder

 1. Brandrisker
 2. Brandorsaker

Byggnadstekniskt brandskydd

 1. Brandceller
 2. Utrymningsvägar

Larmvägar

 1. Brandvarnare/Utrymningslarm
 2. Larmning 112
 3. Automatiskt brandlarm
 4. Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Praktiska moment

 1. Praktisk handhavande med brandsläckare
 2. Förevisning med kokkärl
 3. Släckning av brand i kläder i olika situationer

Tidsåtgång och pris:

Tidsåtgång Pris
3 timmar Kontakta oss för offert!

Våra utbildare:

Samtliga våra instruktörer är certifierade enligt alla föreskrifter och krav som finns. Samtliga instruktörer har mångårig erfarenhet inom räddningstjänst och utbildningsverksamhet.

Bokningsförfrågan

Använd formuläret nedan för att skicka en bokningsförfrågan.
Det går bra att kontakta oss direkt på info@hjartsakra.com eller telefon 036-370900.

Addera 2 och 7.