Våra utbildningar

HLR, D-HLR och första hjälpen

Kunskap och handlingskraft när en kritisk situation inträffar

Läs mer ››

HLR för sjukvården

Avancerade HLR-utbildningar för sjukvårdspersonal.

Läs mer ››

Instruktörs-/huvudinstruktörsutbildningar

Våra huvudinstruktörer utbildar dig till instruktör eller huvudinstruktör med olika inriktningar.

Läs mer ››

Grundläggande brandskyddsutbildning

Brand och utrymningssäkerhet för ditt företag.

Läs mer ››

Heta Arbeten

Utbildning för hetarbetare

Läs mer ››

Krisutbildning

Lär dig att bemöta en människa som drabbats av kris.

Läs mer ››

Krisplanering

God krisplanering ger ett tidigt och bra bemötande vid kris.

Läs mer ››

Hot och våld

Att bemöta aggressivitet!

Läs mer ››